Om oss


VISJON

Vi ønsker å bidra til gjenbruk for å redusere utslipp og gjøre vårt lille bidrag for at verden skal bli et bedre sted. Vi støtter det globale målet der CO2-utslippene skal reduseres med 50% innen 2030.

Mobiltelefoner har blitt en bruk og kast gjenstand som forsøpler enormt siden dette er noe som brukes og skiftes ut i stadig økende fart.

Ved å kjøpe grønn telefon fremfor en ny, støtter du planeten vår - du bidrar med en bærekraftig handling.

Ta gjerne kontakt med oss.